Aanhangerregistratie

Tachograafplicht voor bedrijfswagens met aanhangwagens

Wordt achter uw bedrijfswagens regelmatig een aanhangwagen gekoppeld en is de toegelaten maximum massa (TMM) van de aanhangwagen en de bedrijfswagen bij elkaar opgeteld meer dan 3500 kg, dan is een tachograaf verplicht. (zie voor meer informatie het MKB Nederland infoblad) Maar hierop gelden een aantal uitzonderingen waaronder de volgende:
Het rijden met de aanhangwagen is niet de hoofdtaak van de bestuurder en hij rijdt maximaal 12 uur per week met de aanhangwagen.
De bewijslast dat een tachograaf niet nodig is, ligt bij de bestuurder. Als het TMM van de combinatie groter is dan 3500 kg en kleiner dan 7500 kg dan moet de bestuurder via een rittenadministratie kunnen aantonen dat aan de vrijstellingsvereisten voor aanhangwagens wordt voldaan. Zonder deugdelijke rittenadministratie riskeert de bestuurder een boete.

Automatische registratie

Om u veel administratieve rompslomp besparen hebben wij hiervoor de Transscope Aanhangerregistratie ontwikkeld. Eenvoudig en automatisch wordt geregistreerd of er een aanhangwagen is gekoppeld en hoe lang er mee is gereden. Ook wordt geregistreerd wanneer de aanhangwagen ontkoppeld wordt. Hiervoor zijn geen aanpassingen aan uw aanhangwagens nodig. Met de rapportage (zie afbeelding) kunt u achteraf aantonen of er al dan niet een aanhangwagen gekoppeld was en hoe lang deze gekoppeld is geweest.aanhangerrapportage-300x104

Wij helpen u graag op weg!

Wij informeren u graag over alle mogelijkheden van Transscope Aanhangerregistratie binnen uw bedrijf. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op, tel. 0523 – 615 323.
LinkedInInstagramTwitterFacebook
Documentatie