Prinsjesdag 2021
Zonder gouden koets en met een demissionair kabinet en vastgelopen formatie is het een Prinsjesdag ‘light’ te worden.
In de begroting zijn duidelijke keuzes gemaakt; 1 miljard voor woningen en 7 miljard extra naar het verminderen van de CO2 uitstoot. Er is 300 miljoen voor digitalisering gereserveerd en in totaal 860 miljoen gaat naar de aanpak van criminaliteit, verbetering van de sociale advocatuur, defensie en verbetering van de koopkracht voor alleenwonenden. Hervorming op de arbeidsmarkt is gewenst, maar dat wordt wel doorgeschoven naar het nieuw te vormen kabinet. VZR zet de zaken op een rij:

Bijtelling
De bijtelling voor 2022 blijft ongewijzigd. Dat betekent dat voor alle auto’s een bijtelling geldt van 22% over de cataloguswaarde. Elektrische auto krijgen een korting op deze bijtelling. Voor 2022 is dat kortingspercentage 6%, waardoor de bijtelling voor volledig elektrische auto’s 16% wordt. Nieuw is dat deze korting geldig is voor € 35.000,- van de catalogusprijs, dat was € 40.000,-. Is je auto duurder dan € 35.000,- dan betaal je over het restant de normale 22% bijtelling. Vanaf 2023 wordt dat € 30.000,-.

Het kabinet stimuleert door deze maatregelen het elektrisch rijden. De regeling stimuleert vooral kleinere en of goedkopere EV’s in de zakelijke markt, zodat er daarna ook voldoende EV’s beschikbaar zijn voor particulieren op de tweedehandsmarkt. Er is bovendien 600 miljoen extra subsidie uitgetrokken voor elektrische auto’s. De budgetten voor SEPP, particulieren die een elektrische auto kopen, en de SEBA, bedrijven die een elektrische bestelauto kopen, gaan omhoog.

De kortingspercentages op de bijtelling worden de komende jaren stapsgewijs naar het niveau van 22% gebracht. Vanaf 2026 is de bijtelling voor elektrische auto’s, hybrides en conventionele verbrandingsmotoren gelijk met 22%.

Stimulering per instrument 2021-2030        
           
Beleid stimulering 2021 2022 2023 2024 2025
BPM vaste voet elektrisch 0 0 0 0 360
MRB (FC) EV 0% 0% 0% 0% 25%
Bijtelling percentage 12% 16% 16% 16% 17%
Bijtelling cap  €  40.000,  € 35.000  € 30.000  € 30.000  € 30.000

BPM & CO2
Tot en met 2024 blijven emissievrije auto’s vrijgesteld van BPM. Voor de andere auto’s gaat de BPM de komende jaren met gemiddeld 2,3% omhoog. Deze verhoging dient als compensatie voor de auto’s die geen BPM verschuldigd zijn.
De CO2 grenzen worden verlaagd en bepalen de BPM van de auto’s. De nieuwe tabel wordt:

Ontwikkeling CO2-grenzen en de tarieven per schijf
0 gram/km 84 € 376 € 1
84 gram/km 109 € 460 € 62
109 gram/km 152 € 2.010 € 137
152 gram/km 168 € 7.901 € 224
168 gram/km € 11.485 € 448

De berekening van de belasting is dan als volgt:

  • Trek van de CO2‑uitstoot van de auto de waarde uit kolom 1 af.
  • Vermenigvuldig de uitkomst met het bedrag uit kolom 4.
  • Tel hier het bedrag uit kolom 3 bij op.

    [BRON: VZR]