Het kan zijn dat een (zwarte) datasleutel opnieuw geformatteerd moet worden doordat bijvoorbeeld:

  • de sleutel defect was en niet meer als datasleutel is te verwerken, zie ook document Datasleutel controleren
  • de sleutel (met bestaand sleutelnummer) aan een nieuwe bestuurder gekoppeld moet worden; in dat geval gebruikt u alleen zwarte datasleutels gekoppeld aan bestuurders van een voertuig
  • een (extra) nieuwe datasleutel gedefinieerd wordt om als data-drager te dienen, als u bijvoorbeeld grijze (chauffeurs-)sleutels gebruikt i.c.m. een startonderbreker

Om te bepalen welk nummer de sleutel moet krijgen kunt u bijvoorbeeld eerst in de fiscaalboxsoftware een lijstje met bestaande bestuurders opvragen middels het startmenu en dan in de menubalk klikken op Bestand gevolgd door Bestuurders met onderaan knop Zoeken, u krijgt dan

Button-ID is het sleutelnummer.
Een nieuwe bestuurder kunt u direct toevoegen maar dit kan ook later tijdens het inlezen van de (nieuwe) sleutel-gegevens als deze voor het eerst gebruikt wordt tijdens het uitlezen van de fiscaalbox in het voertuig.
Formatteren van de sleutel gaat als volgt:

Stop de data-sleutel in het usb-uitleesstation.
Start programma FIM in map c:\program files (x86)\fiscaalbox (of via snelkoppeling op bureaublad)
Na OK en Help en About, drukt u de CTRL-toets in en klikt u op het logo van Transscope (links boven)

Hierna wordt de functie Service in de menublak geactiveerd.
Kies dan in menubalk Service – sleutel – formatteren sleutel – Data sleutel, dan verschijnt

waar u het sleutelnummer kunt intikken en op Ok kunt klikken.
Bij het vinkje Full Format wordt de hele sleutel fysiek ook blanco gemaakt!
Bij melding “Format geslaagd” kunt u op OK klikken en is de procedure geslaagd.
Bij melding “Error”, de sleutel opnieuw in het uitleesstation steken en de procedure van formatteren herhalen.
Even een check via de menubalkfuncties Data gevolgd door Statistics en u ziet onderstaand scherm, dan is de procedure afgerond.