In dit document wordt er vanuit gegaan dat u een Fiscaalbox heeft met de optionele startonderbreker en de GPS-module.

De fiscaalbox in het voertuig heeft deze functionaliteiten:

registratie van de chauffeur die op dit moment met het voertuig rijdt middels de ID-sleutel
registratie rittype prive, woon/werk of zakelijk
registratie adresgegevens zoals straat + huisnummer, postcode + woonplaats
het starten gaat alleen indien u de id-sleutel (grijs) daarvoor in de ingang aan onderkant box steekt

Het gebruik:

De fiscaalbox heeft drie knopjes:

  • privé
  • woon/werk
  • zakelijk

U kunt doormiddel van de knopjes boven de lampjes de keuze van de hierboven genoemde functies maken.

  • Het eerste knopje is voor de privé-rit (dit is het huisje).
  • Het tweede knopje is voor de woon/werk-rit (twee pijltjes).
  • Het meest rechtse knopje is voor de zakelijke rit (koffertje).

Na het kiezen van rittype kunt u rijden. Het laatste rittype wordt onthouden totdat deze weer gewijzigd wordt.

Gegevens uit fiscaalbox lezen en wegschrijven op (zwarte) datasleutel.

De fiscaalbox zelf zal bij 80% bezetting van de opslagcapaciteit aan het einde van de rit korte piepjes laten horen ten teken dat het tijd wordt om deze uit te lezen. Als de bezetting van de opslagcapaciteit 100% bereikt, zal de fiscaalbox alleen nog maar zijn uit te lezen door één van onze servicemedewerkers en worden er geen ritten meer geregistreerd waardoor gegevens verloren gaan.

Advies is om minimaal één keer per maand uit te lezen.

De datasleutel dient als een ‘transportmedium’ van de gegevens van de fiscaalbox naar de computer. Het uitlezen in het voertuig gebeurt door de data-sleutel in de fiscaalbox te plaatsen maar zet hierbij het voertuig niet op contact. U hoort bij het plaatsen een kort piepje, waarna de fiscaalbox zal beginnen met het overbrengen van de data naar de sleutel. Als de fiscaalbox hiermee klaar is, zult u een melodietje horen. U kunt de sleutel nu uit de fiscaalbox halen en meenemen naar de computer.

Is de fiscaalbox net geplaatst en leest u voor de 1e keer uit (na bijvoorbeeld 100 km gereden te hebben), noteer dan even de inbouwkilometerstand en de kilometerstand op het moment van uitlezen want de software zal bij het inlezen van de data-sleutel hierom vragen.

Software: U hoeft van tevoren het betreffende voertuig en bestuurder niet te definiëren in de software: Tijdens het verwerken van de datasleutel zal bij de 1e keer om deze gegevens gevraagd worden zoals kenteken, inbouwkilometerstand, huidige kilometerstand, ijkingsgetal (vooralsnog even op 5000 zetten) en bestuurdersnaam.