Wilt u de software (opnieuw) installeren dan moet u weten of u een windows 32- of 64-bitsbesturingssysteem heeft. Dit controleert u door via START, (rechtermuisknop op) COMPUTER gevolgd door EIGENSCHAPPEN de gegevens op te vragen.

U downloadt de juiste software via www.transscope.nl onder tab ‘Over ons’ en dan ‘FAQ’.

Na het downloaden en installeren van de software zijn op uw bureaublad twee pictogrammen toegevoegd. Eén genaamd Fim en één met de naam Fiscaalbox. De software is bij een 64-bitssysteem geinstalleerd in de map c:\program files (x86)\fiscaalbox en bij de (oudere) 32-bitssytemen in de map c:\program files\fiscaalbox. In deze handleiding wordt uitgegaan van de 64-bitsversie dus Program Files (X86).

Controleren / aanpassen van de database-verwijzing.

Open Windows-verkenner en ga naar de map c:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE en start de toepassing BDEADMIN.EXE door dubbel te klikken:

U ziet dit scherm:

Pas de inhoud van PATH eventueel aan en kopieer deze door inhoud te selecteren met toetsenCRTL + C in te drukken. Standaard map is c:\program files (x86)\fiscaalbox\Data maar mag ook een pad zijn die verwijst naar een map op een server (zie ook verderop bij LET OP)
Ga naar tab Configuration – Native – Paradox en wijzig inhoud van NET DIR middels plakken mrt toetsenCNTRL + V.

Daarna klikt u op OBJECT – APPLY en SAVE-EDITS – YES..

Controleren / wijzigen rechten op map Fiscaalbox.

Vanaf Windows 7 en hoger moeten de rechten op de map Fiscaalbox wellicht aangepast worden. Open VERKENNER en rechtermuisknop op de map c:\program files\fiscaalbox\ en kies EIGENSCHAPPEN en selecteer tab BEVEILIGING en selecteer meteen de groep GEBRUIKERS\..

Klik op BEWERKEN, selecteer opnieuw GEBRUIKERS\…. en vink aan VOLLEDIG BEHEER – TOESTAAN en klik op knop TOEPASSEN + OK.

Controleren / aanpassen bestandslocaties in de fiscaalboxsoftware.
Let nu goed op!:

Indien u de software nu geinstalleerd heeft en u wilt de fiscaalboxdata van een andere PC op deze nieuwe PC installeren, dan moet u van de oude locatie de mappen …\fiscaalbox\Data  en …\fiscaalbox\Bindata kopieren en plaatsen / vervangen op de nieuwe PC op de locatie c:\program files (x86)\fiscaalbox\Data en …\Bindata. De bestandslocatie-instellingen van de oude PC staan nu op de nieuwe PC en dienen wellicht gewijzigd te worden.

Start de fiscaalboxsoftware via icoon op bureaublad en ga via BESTAND – INSTELLINGEN naar scherm:

Klik met rechtermuisknop op het donkere vlak van veld PATH VOOR IMPORT en kies WIJZIGEN

Wijzig alles naar paden met (X86) in de padnamen en klik op OPSLAAN – EINDE. Uw instellingen staan nu goed.

LET OPNIEUW OP:

Het kan zijn dat u mappen wilt laten verwijzen naar een locatie op een server of een andere locatie om uw gegevens dagelijks veilig te kunnen stellen.

Bijvoorbeeld: de mappen \Data en \Bindata\historie wilt u verwijzen naar een map op server S:\Fiscaalbox.

U vult dan in bij:

  • Path voor Data: S:\Fiscaalbox\Data.
  • Path voor Key-data historie: S:\Fiscaalbox\Bindata\Historie.
  • Let op!!!!: Path voor key-data moet lokaal zijn: C:\Program Files (x86)\Fiscaalbox\Bindata.

Het pad voor Data moet natuurlijk ook goed staan bij de bovengenoemde Borland-verwijzing.

Licentie straatnaamlocatie activeren

Als u een licentie heeft voor straatnaamlocatie (wat de belastingdienst ook eist) en u heeft de software op een nieuwe PC geinstalleerd, dan moet deze licentie opnieuw geactiveerd worden. Doet u dit niet en u leest en verwerkt datasleutels, dan krijgt u die straatnaamlocatie niet meegeleverd bij de ritregistraties in de database.

Het activeren gaat als volgt:

  • Start het programma FIM vanaf uw bureaublad dan wel vanuit de map c:\program files (x86)\fiscaalbox.
  • Via FILE – OPTIONS – ADVANCED krijgt u het scherm met de GPS conversions-velden:

  • U klikt op de knop GENERATE LOCAL KEY en op het scherm wordt een code tussen deze tekens weergegeven <xxxxxxx>.

U stuurt de code op naar helpdesk@transscope.nl samen met een kopie van uw LICENTIE-OVEREENKOMST, waarna u een juiste activeringscode per mail ontvangt.

In hetzelfde options-advanced-scherm kunt u de ontvangen code middels de UNLOCK-knop invoeren en activeren en na melding UNLOCKING SUCCESFULL, verschijnt dit scherm:

Het vinkje bij CITY EUROPE is een uitgebreide licentie-aanschaf. Het vinkje rechts bij WEB geeft aan dat u ook het huisnummer bij uw straatnaam krijgt.
Hierna kunt u op CLOSE klikken en dit programma afsluiten.