De data wordt veilig opgeslagen in onze datacenters. De beveiliging van de datacenters wordt met regelmaat extern getest, Wij delen de data niet met andere partijen de data is van onze klant en het is niet aan ons om deze data door te verkopen.