Een grijze ID-sleutel (of chauffeurssleutel) kunt u bijvoorbeeld formatteren met een nieuw uniek nummer als u die sleutel gaat toekennen aan een nieuwe chauffeur. Om een uniek nummer te vinden kijkt u in de Fiscaalboxsoftware via BESTAND – BESTUURDERS en onderin de knop ZOEKEN, dan verschijnt een overzicht met bestuurders

Een nieuwe bestuurder kunt u direct toevoegen maar dit kan ook later tijdens het inlezen van de (zwarte) datasleutel met ritgegevens. De 1e keer is het nummer van deze ID-sleutel dan voor de fiscaalboxsoftware nog onbekend.

U noteert het nieuwe unieke nummer, sluit het programma en start het programma FIM op vanaf het bureaublad of vanuit de map c:\program files (x86)\fiscaalbox.

Stop de grijze ID-sleutel in het usb-uitleesstation.

Formatteren:

Na OK en Help en About, drukt u de CTRL-toets in en klikt u op het logo van Transscope (links boven)

Hierna wordt de functie Service geactiveerd. Via Service – sleutel – formatteren sleutel – Id sleutel, verschijnt

waar u het sleutelnummer kunt intikken en Ok kunt klikken.

Bij melding Format geslaagd kunt u op OK klikken en is de procedure geslaagd.

Bij melding Error, de sleutel opnieuw in het uitleesstation steken en de procedure van formatteren herhalen.

Even een check via Data – Statistics en u ziet onderstaand scherm, dan is de procedure afgerond.