U ziet bijvoorbeeld dit scherm:

Elke fiscaalbox heeft een uniek ID-nummer en als deze in de fiscaalboxdatabase niet bekend is, bijvoorbeeld als dit de eerste keer is dat u gegevens inleest bij dit voertuig met deze box, dan kunt u de aanvullende gegevens invoeren middels het volgende scherm:

*-velden zijn verplicht, vul kenteken en juiste km-standen in (inbouwstand en de km-stand op het moment van uitlezen). Het ijkingsgetal wordt automatisch berekend (pulsen / afstand). Klik vervolgens knoppen OPSLAAN en EINDE en de verwerking volgt.