KEURMERK & PRIVACY

Zonder keurmerk geen zekerheid over je ritregistratie

Keurmerk & Privacy

Tijdens het Jaarcongres ECP 2013 in het circustheater in Den Haag ontvingen wij als een van de eersten het nieuwe Keurmerk Ritregistratiesystemen. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS).

Deze Stichting is volledig onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk en heeft zich ten doel gesteld om een duidelijke norm neer te leggen op het gebied van ritregistratiesystemen. Transscope ontvangt het Keurmerk RitRegistratieSystemen omdat de blackboxXP voldoet aan het “normenkader” van de Belastingdienst, het privacy aspect goed geregeld en de continuïteit van Transscope gewaarborgd is. Om het Keurmerk RitRegistratieSystemen te krijgen zijn wij geauditeerd. Het Keurmerk is in de basis drie jaar geldig, mits het systeem tussentijds niet veranderd is. De Stichting heeft het recht om tussentijds extra controle’s bij leveranciers te houden als hier aanleiding voor is.

Respect voor privacy

Het Keurmerk RRS garandeert de zorgvuldige registratie en opslag van data. Onderdeel van het Keurmerk is een Gedragscode Privacy die speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Transscope draagt dit keurmerk en kan aan alle wettelijke privacy eisen voldoen. Werkgevers worden geattendeerd op de Gedragscode Privacy en werknemers kunnen zich melden bij het Meldpunt Privacy van de stichting. Fiscale wetten en regels veranderen doorlopend. Ritregistratiesystemen met het Keurmerk RRS zijn optimaal voorbereid op toekomstige fiscale wijzigingen en nieuwe bijtellingsvormen.

Over het Keurmerk

Het Keurmerk RitRegistratieSystemen zegt iets over de werking en de output van het RitRegistratieSysteem (RRS). Het RitRegistratieSysteem met een Keurmerk voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, verder zijn de privacy en de continuïteit van de leverancier goed geregeld. Bij een leverancier die een systeem met een Keurmerk verkoopt, kunt u erop vertrouwen dat u een gedegen systeem koopt.

De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen geeft het Keurmerk uit. Deze Stichting is volledig onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. De Stichting staat onder toezicht van een Raad van Toezicht die ook op andere keurmerkstichtingen als “Zeker-OnLine” en “Betrouwbare Afrekensystemen” toeziet.

Hier volgen een aantal randvoorwaarden die verbonden zijn aan het Keurmerk:
• Uitsluitend RitRegistratieSystemen die voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Stichting kunnen het Keurmerk verkrijgen.
• Er is continu overleg met branchepartijen en de overheid om de eisen af te stemmen.
• Periodiek controleren wij of een leverancier nog altijd aan de eisen en normen voldoet. Zo niet, dan trekken wij het Keurmerk in. Omdat we niet eenmalig, maar bij herhaling controleren, is de kwaliteit van het Keurmerk gewaarborgd.

Bezoek de website van Keurmerk Ritregistratiesystemen

Fraude is onmogelijk

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het Keurmerk RRS is het Normenkader van de Belastingdienst. Ritregistratiesystemen met het Keurmerk voldoen aan de eisen van dit Normenkader en zijn grondig beveiligd tegen fraude. Op deze manier waarborgt het Keurmerk onder alle omstandigheden een sluitende en betrouwbare ritadministratie. Transscope staat ingeschreven bij het Keurmerk RRS onder meldingsnummer SKRRS1113tra59.

Uw Persoonlijke gegevens veilig via de Cloud opgeslagen met Transscope Voertuigsystemen b.v.

Legt u persoonsgegevens van uw medewerkers vast?

Dan dient u zich te houden aan de WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals die sinds 1 september 2001 van kracht is.

Wat wordt precies verstaan onder persoonsgegevens?

Het begrip ‘persoonsgegevens’ is van toepassing als de identiteit van de persoon op wie de informatie betrekking heeft, redelijkerwijs kan worden vastgesteld. Bij de administratie van privé en zakelijke kilometers die met uw bedrijfsvoertuigen worden gereden, dan wel het live volgen van uw voertuigen en chauffeurs, worden tevens de gegevens van de bestuurders geregistreerd en is dus sprake van persoonsgegevens zoals bedoeld in de WBP.

Wie is verantwoordelijk voor een juiste registratie?

De verantwoordelijke voor de registratie van persoonsgegevens is degene die beslist of, en zo ja, welke gegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Bij de inzet van een track & trace systeem is dat de ondernemer c.q. werkgever die besluit over te gaan tot aanschaf van een registratiesysteem. “Als de verantwoordelijke niet zelf persoonsgegevens verwerkt maar de feitelijke handelingen laat verrichten door een daarin gespecialiseerde organisatie, dan is deze organisatie een zogenaamde ‘bewerker’.” Dit is derhalve de rol van Transscope. Transscope is ingeschreven bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1525477.

Secure data

De data vanuit de blackbox-xp wordt secure ( encryptie ) verzonden naar een 2-tal data centers. De data wordt weggeschreven in een beveiligde omgeving zoals aangegeven in het RRS (Normenkader). Vanuit een beveiligde webapplicatie ( SSL) van Transscope Voertuigsystemen kunt u d.m.v. een inlognaam en wachtwoord toegang krijgen tot uw data.

Zekerheid aangaande uw data

Transscope heeft in samenwerking met de Stichting Fiscale Continuïteit BVLR Leden bij Escrow Alliance een escrowregeling afgesloten met het doel uw fiscale ritregistratie gegevens veilig te stellen mocht Transscope onverhoopt komen weg te vallen. Met deze escrowregeling zorgt Transscope ervoor dat de beschikbaarheid van de fiscale ritregistratiegegevens gezekerd is.