Medewerkers sturen in plaats van begluren

Transscope-medewerkers-sturen-in-plaats-van-begluren

In onze vorige blog vergeleken we de registratie- en rapportagemogelijkheden van de Blackbox XP met het voormalige Tv-programma Blik op de Weg. Net als de verkeerspolitie wilt u als (potentiële) gebruiker van ons product een gedragsverandering op gang brengen. De manier waarop u dat naar uw medewerkers communiceert, zal logischerwijs afwijken van die van oom agent. Alhoewel.

Drempel

We gaan hier natuurlijk niet pleiten voor een zero-tolerancebeleid ten aanzien van uw (buitendienst)medewerkers. Hoe u uw medewerkers op geconstateerd rijgedrag moet aanspreken is niet zo zwart-wit als bij verkeersovertredingen. De aanpak hangt af van factoren als het gevoerde personeelsbeleid dan wel de heersende bedrijfscultuur en de branche waarin u zich begeeft. Ook de specifieke functie van de medewerker en zijn of haar ervaring kunnen een rol spelen. Toch bespeuren wij in de dagelijkse praktijk een zekere drempel als het gaat om aanspreken van personeel op zaken als rijgedrag en tijdindeling. U loopt daarmee het risico (kosten)voordelen te laten liggen.

Praktijkvoorbeelden

Zonder een medewerker van minuut tot minuut te willen volgen en hem of haar met een big-brothergevoel op te zadelen, kunnen rapportages inzicht geven in de (in)efficiency van bijvoorbeeld afgelegde routes. Of van inzet of niet-inzet (lees: stilstand) van materieel. Aan praktijkvoorbeelden geen gebrek. Zo deed een afdelingshoofd van een ons bekende gemeente onlangs een verzoek voor een extra veegwagen. Na analyse van met de Blackbox XP geregistreerde gegevens over inzet en stilstand van de zes aanwezige veegwagens en het daaropvolgende overleg met de betrokken medewerkers kon de aanschaf van een zevende veegwagen worden voorkomen. Ook in bedrijfswagenparken van diverse klanten hebben we op een vergelijkbare manier het aantal benodigde auto’s tot een minimum weten te beperken.

Tot slot krijgen medewerkers ook inzicht in hun privékilometers en kunnen zij zichzelf waar nodig bijsturen. Als u als gebruiker c.q. beheerder van ons voertuigsysteem ook wel een beetje sturing kunt gebruiken ten aanzien van rapporteren en controleren, dan helpen wij u graag op weg.

Documentatie