Commitment Belastingdienst

Op 8 mei 2014 heeft de Belastingdienst een zorgvuldig geformuleerde tekst aan het bestuur van de Stichting SKRRS verzonden voor plaatsing op de site www.keurmerkritregistratiesystemen.nl. Met deze formeel geformuleerde tekst wordt het commitment van de Belastingdienst aan het Keurmerk RitRegistratieSystemen bevestigd.

Tekst van dhr. A.W. Heijenk, Belastingdienst/Landelijke Toezicht Organisatie Programma Horizontalisering Toezicht Softwareontwikkelaars (HT/SWO):

Een betrouwbare administratie is de basis voor een goede belastingaangifte. Software die vóór in de administratieve keten bijdraagt aan een juiste vastlegging van gegevens speelt hierbij een belangrijke rol. De Belastingdienst ziet het belang in van software die gegevens correct vastlegt en waarmee niet gerommeld kan worden. Niet alleen omdat een juiste administratie de basis vormt voor een goede belastingaangifte, maar ook omdat betrouwbare software zorgt voor checks en balances. Het zijn kwaliteitswaarborgen en beheersingsmaatregelen in de administratieve keten die zorgen voor validatie en transparantie van data. Daarom hecht de Belastingdienst waarde aan producten met een keurmerk.

De gehele tekst kunt u raadplegen op DEZE LINK

Documentatie