Keurmerk RitRegistratieSystemen

Zonder keurmerk geen zekerheid over je ritregistratie.
uitreiking
Tijdens het Jaarcongres ECP 2013 in het circustheater in Den Haag ontvingen wij als een van de eersten het nieuwe Keurmerk Ritregistratiesystemen. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS).
Deze Stichting is volledig onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk en heeft zich ten doel gesteld om een duidelijke norm neer te leggen op het gebied van ritregistratiesystemen.
Transscope ontvangt het Keurmerk RitRegistratieSystemen omdat de blackboxXP voldoet aan het “normenkader” van de Belastingdienst, het privacy aspect goed geregeld en de continuïteit van Transscope gewaarborgd is. Om het Keurmerk RitRegistratieSystemen te krijgen zijn wij door Price Waterhouse Coopers (PwC) geauditeerd. Het Keurmerk is in de basis drie jaar geldig, mits het systeem tussentijds niet veranderd is. De Stichting heeft het recht om tussentijds extra controle’s bij leveranciers te houden als hier aanleiding voor is.
Over het Keurmerk

Het Keurmerk RitRegistratieSystemen zegt iets over de werking en de output van het RitRegistratieSysteem (RRS). Het RitRegistratieSysteem met een Keurmerk voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, verder zijn de privacy en de continuïteit van de leverancier goed geregeld. Bij een leverancier die een systeem met een Keurmerk verkoopt, kunt u erop vertrouwen dat u een gedegen systeem koopt.

De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen geeft het Keurmerk uit. Deze Stichting is volledig onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. De Stichting staat onder toezicht van een Raad van Toezicht die ook op andere keurmerkstichtingen als “Zeker-OnLine” en “Betrouwbare Afrekensystemen” toeziet. Hier volgt een aantal randvoorwaarden die verbonden zijn aan het Keurmerk:

  • Uitsluitend RitRegistratieSystemen die voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Stichting kunnen het Keurmerk verkrijgen.
  • Er is continu overleg met branchepartijen en de overheid om de eisen af te stemmen.
  • Periodiek controleren wij of een leverancier nog altijd aan de eisen en normen voldoet. Zo niet, dan trekken wij het Keurmerk in. Omdat we niet eenmalig, maar bij herhaling controleren, is de kwaliteit van het Keurmerk gewaarborgd.
Documentatie