Over het Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood. Dat is waar het Rode Kruis voor staat. Dichtbij, als mensen hulp nodig hebben als gevolg van het coronavirus. Zo delen we op diverse plekken in Nederland voedselpakketten uit aan mensen die momenteel het hoofd niet boven water kunnen houden. Maar ook ver weg. We helpen mensen die hun dierbaren zijn kwijtgeraakt of wiens huis is weggevaagd door natuurgeweld. Daarnaast bereiden we mensen voor op crisissituaties en proberen we de gevolgen van rampen zoveel mogelijk te beperken. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is het Rode Kruis altijd in de buurt. Om te helpen als dat nodig is.

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die bestaat uit ongeveer 20.000 vrijwilligers, 725.000 leden en donateurs en ruim 80.000 Ready2Helpers. Bijna 500 beroepskrachten ondersteunen de activiteiten van al deze vrijwilligers om zoveel mogelijk mensen in nood te helpen. In totaal telt het Nederlandse Rode Kruis 202 afdelingen, 24 districten en 6 Caribische afdelingen.

Het Rode Kruis in tijden van corona

Nederland bevindt zich door de coronapandemie een ongekende crisis. En die vraagt om een ongekend antwoord. Daarom is het Nederlandse Rode Kruis bezig met de grootste hulpoperatie sinds de Watersnoodramp. We ondersteunen de zorg en staan klaar voor de meest kwetsbaren. Onze hulpverleners zetten zich iedere dag in om Nederland door de coronacrisis te helpen. We bieden:

  • Medische hulp: we ondersteunen zorginstellingen en GGD’en waar dat het hardste nodig is.
  • Voedselhulp: we zetten een maaltijd op tafel bij de meest kwetsbaren tijdens deze crisis.
  • Onderdak: we staan klaar om ook deze winter gemeenten te helpen om daklozen op te vangen.
  • Psychosociale hulp: we bieden hulp, advies en een luisterend oor tijdens de crisis, bijvoorbeeld via de Rode Kruis Hulplijn.

In mei 2020 hebben we een eerste plan gemaakt voor onze hulpverlening. Maar er blijkt meer hulp nodig dan gedacht. Daarom hebben we een nieuw Nationaal Actieplan gemaakt voor de coronacrisis. Daarin staat hoe we 460.000 mensen in nood willen gaan helpen. In de rapportage lees je wat we tot nu toe precies hebben gedaan.

www.rodekruis.nl