Transscope Fiscaalbox servicedesk2020-04-21T18:40:41+00:00

Transscope Fiscaalbox servicedesk

Voor hulp bij uw vragen over onze producten is onze servicedesk te bereiken op het volgende telefoonnummer: 0523 – 61 53 23 of via servicedesk@transscope.nl

Als u vragen heeft over uw Fiscaalbox of Fiscaalbox software dan vind u dat op deze pagina.

Als u ons belt brengen wij de tijd dat onze medewerker bezig is met werkzaamheden in rekening. Onze medewerker zal dan ook vooraf vragen naar uw factuur gegevens.

Op deze pagina vindt u ook de laatste softwareversies van de Transscope Fiscaalbox. Het gebruik van deze pagina is geheel op eigen risico. Transscope Voertuigsystemen is niet aansprakelijk voor het verlies van ritgegevens.

De Transscope Fiscaalbox is, na ruim 20 jaar, sinds 1 januari 2019 niet meer leverbaar. Wij hebben voor u mooie alternatieven. Meer weten? Neem vrijblijvend  contact met ons op.

TESTPROCEDURE FISCAALBOX2021-06-25T14:46:06+00:00

Op deze pagina kunt u de testprocedure fiscaalbox downloaden. Het gebruik van deze pagina is geheel op eigen risico. Transscope Voertuigsystemen is niet aansprakelijk voor het verlies van ritgegevens.

Testprocedure Fiscaalbox

 

INSTALLATIEHANDLEIDING T.B.V. FISCAALBOXSOFTWARE2021-06-25T14:46:14+00:00

Op deze pagina kunt u de installatie handleiding t.b.v. fiscaalboxsoftware downloaden. Het gebruik van deze pagina is geheel op eigen risico. Transscope Voertuigsystemen is niet aansprakelijk voor het verlies van ritgegevens.

Installatiehandleiding t.b.v. Fiscaalboxsoftware

FISCAALBOX SOFTWARE VERSIE R4b-2011 64 bits2021-06-25T14:46:21+00:00

Op deze pagina kunt u de laatste software versies van Transscope Voertuigsystemen downloaden. Het gebruik van deze pagina is geheel op eigen risico. Transscope Voertuigsystemen is niet aansprakelijk voor het verlies van ritgegevens.

Bent u er niet zeker van of onderstaand software pakket geschikt voor u is vraag dan eerst via de e-mail aan onze helpdesk advies via servicedesk@transscope.nl

FISCAALBOX SOFTWARE VERSIE R4b-2011 64 bits

FISCAALBOX SOFTWARE VERSIE R4b-2011 32 bits2021-06-25T14:46:29+00:00

Op deze pagina kunt u de laatste software versie van Transscope Voertuigsystemen downloaden. Het gebruik van deze pagina is geheel op eigen risico. Transscope Voertuigsystemen is niet aansprakelijk voor het verlies van ritgegevens.

Bent u er niet zeker van of onderstaand software pakket geschikt voor u is vraag dan eerst via de e-mail aan onze helpdesk advies via servicedesk@transscope.nl

FISCAALBOX SOFTWARE VERSIE R4b-2011 32 bits

 

AANSLUITSCHEMA FISCAALBOX2021-06-25T14:46:35+00:00

Op deze pagina kunt u het aansluitschema fiscaalbox downloaden. Het gebruik van deze pagina is geheel op eigen risico. Transscope Voertuigsystemen is niet aansprakelijk voor het verlies van ritgegevens.

Aansluitschema Fiscaalbox

FISCAALBOXSOFTWARE VERWIJDEREN2021-06-25T14:48:56+00:00

Dit gaat via CONFIGURATIESCHERM en daarna PROGRAMMA’S en PROGRAMMA VERWIJDEREN.

U selecteert TRANSSCOPE FISCAALBOXR4b en klikt op verwijderen en volgt de default instructies.

Als u daarna ook de map c:\program files (x86)\fiscaalbox via de verkenner verwijdert, zijn de software als ook de datagegevens (submappen \data en \bindata) verwijderd.

FISCAALBOXSOFTWARE INSTALLATIEHANDLEIDING2021-06-25T14:49:03+00:00

Wilt u de software (opnieuw) installeren dan moet u weten of u een windows 32- of 64-bitsbesturingssysteem heeft. Dit controleert u door via START, (rechtermuisknop op) COMPUTER gevolgd door EIGENSCHAPPEN de gegevens op te vragen.

U downloadt de juiste software via www.transscope.nl onder tab ‘Over ons’ en dan ‘FAQ’.

Na het downloaden en installeren van de software zijn op uw bureaublad twee pictogrammen toegevoegd. Eén genaamd Fim en één met de naam Fiscaalbox. De software is bij een 64-bitssysteem geinstalleerd in de map c:\program files (x86)\fiscaalbox en bij de (oudere) 32-bitssytemen in de map c:\program files\fiscaalbox. In deze handleiding wordt uitgegaan van de 64-bitsversie dus Program Files (X86).

Controleren / aanpassen van de database-verwijzing.

Open Windows-verkenner en ga naar de map c:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE en start de toepassing BDEADMIN.EXE door dubbel te klikken:

U ziet dit scherm:

Pas de inhoud van PATH eventueel aan en kopieer deze door inhoud te selecteren met toetsenCRTL + C in te drukken. Standaard map is c:\program files (x86)\fiscaalbox\Data maar mag ook een pad zijn die verwijst naar een map op een server (zie ook verderop bij LET OP)
Ga naar tab Configuration – Native – Paradox en wijzig inhoud van NET DIR middels plakken mrt toetsenCNTRL + V.

Daarna klikt u op OBJECT – APPLY en SAVE-EDITS – YES..

Controleren / wijzigen rechten op map Fiscaalbox.

Vanaf Windows 7 en hoger moeten de rechten op de map Fiscaalbox wellicht aangepast worden. Open VERKENNER en rechtermuisknop op de map c:\program files\fiscaalbox\ en kies EIGENSCHAPPEN en selecteer tab BEVEILIGING en selecteer meteen de groep GEBRUIKERS\..

Klik op BEWERKEN, selecteer opnieuw GEBRUIKERS\…. en vink aan VOLLEDIG BEHEER – TOESTAAN en klik op knop TOEPASSEN + OK.

Controleren / aanpassen bestandslocaties in de fiscaalboxsoftware.
Let nu goed op!:

Indien u de software nu geinstalleerd heeft en u wilt de fiscaalboxdata van een andere PC op deze nieuwe PC installeren, dan moet u van de oude locatie de mappen …\fiscaalbox\Data  en …\fiscaalbox\Bindata kopieren en plaatsen / vervangen op de nieuwe PC op de locatie c:\program files (x86)\fiscaalbox\Data en …\Bindata. De bestandslocatie-instellingen van de oude PC staan nu op de nieuwe PC en dienen wellicht gewijzigd te worden.

Start de fiscaalboxsoftware via icoon op bureaublad en ga via BESTAND – INSTELLINGEN naar scherm:

Klik met rechtermuisknop op het donkere vlak van veld PATH VOOR IMPORT en kies WIJZIGEN

Wijzig alles naar paden met (X86) in de padnamen en klik op OPSLAAN – EINDE. Uw instellingen staan nu goed.

LET OPNIEUW OP:

Het kan zijn dat u mappen wilt laten verwijzen naar een locatie op een server of een andere locatie om uw gegevens dagelijks veilig te kunnen stellen.

Bijvoorbeeld: de mappen \Data en \Bindata\historie wilt u verwijzen naar een map op server S:\Fiscaalbox.

U vult dan in bij:

 • Path voor Data: S:\Fiscaalbox\Data.
 • Path voor Key-data historie: S:\Fiscaalbox\Bindata\Historie.
 • Let op!!!!: Path voor key-data moet lokaal zijn: C:\Program Files (x86)\Fiscaalbox\Bindata.

Het pad voor Data moet natuurlijk ook goed staan bij de bovengenoemde Borland-verwijzing.

Licentie straatnaamlocatie activeren

Als u een licentie heeft voor straatnaamlocatie (wat de belastingdienst ook eist) en u heeft de software op een nieuwe PC geinstalleerd, dan moet deze licentie opnieuw geactiveerd worden. Doet u dit niet en u leest en verwerkt datasleutels, dan krijgt u die straatnaamlocatie niet meegeleverd bij de ritregistraties in de database.

Het activeren gaat als volgt:

 • Start het programma FIM vanaf uw bureaublad dan wel vanuit de map c:\program files (x86)\fiscaalbox.
 • Via FILE – OPTIONS – ADVANCED krijgt u het scherm met de GPS conversions-velden:

 • U klikt op de knop GENERATE LOCAL KEY en op het scherm wordt een code tussen deze tekens weergegeven <xxxxxxx>.

U stuurt de code op naar helpdesk@transscope.nl samen met een kopie van uw LICENTIE-OVEREENKOMST, waarna u een juiste activeringscode per mail ontvangt.

In hetzelfde options-advanced-scherm kunt u de ontvangen code middels de UNLOCK-knop invoeren en activeren en na melding UNLOCKING SUCCESFULL, verschijnt dit scherm:

Het vinkje bij CITY EUROPE is een uitgebreide licentie-aanschaf. Het vinkje rechts bij WEB geeft aan dat u ook het huisnummer bij uw straatnaam krijgt.
Hierna kunt u op CLOSE klikken en dit programma afsluiten.

FISCAALBOXGEBRUIK IN VOERTUIG2021-06-25T14:49:10+00:00

In dit document wordt er vanuit gegaan dat u een Fiscaalbox heeft met de optionele startonderbreker en de GPS-module.

De fiscaalbox in het voertuig heeft deze functionaliteiten:

registratie van de chauffeur die op dit moment met het voertuig rijdt middels de ID-sleutel
registratie rittype prive, woon/werk of zakelijk
registratie adresgegevens zoals straat + huisnummer, postcode + woonplaats
het starten gaat alleen indien u de id-sleutel (grijs) daarvoor in de ingang aan onderkant box steekt

Het gebruik:

De fiscaalbox heeft drie knopjes:

 • privé
 • woon/werk
 • zakelijk

U kunt doormiddel van de knopjes boven de lampjes de keuze van de hierboven genoemde functies maken.

 • Het eerste knopje is voor de privé-rit (dit is het huisje).
 • Het tweede knopje is voor de woon/werk-rit (twee pijltjes).
 • Het meest rechtse knopje is voor de zakelijke rit (koffertje).

Na het kiezen van rittype kunt u rijden. Het laatste rittype wordt onthouden totdat deze weer gewijzigd wordt.

Gegevens uit fiscaalbox lezen en wegschrijven op (zwarte) datasleutel.

De fiscaalbox zelf zal bij 80% bezetting van de opslagcapaciteit aan het einde van de rit korte piepjes laten horen ten teken dat het tijd wordt om deze uit te lezen. Als de bezetting van de opslagcapaciteit 100% bereikt, zal de fiscaalbox alleen nog maar zijn uit te lezen door één van onze servicemedewerkers en worden er geen ritten meer geregistreerd waardoor gegevens verloren gaan.

Advies is om minimaal één keer per maand uit te lezen.

De datasleutel dient als een ‘transportmedium’ van de gegevens van de fiscaalbox naar de computer. Het uitlezen in het voertuig gebeurt door de data-sleutel in de fiscaalbox te plaatsen maar zet hierbij het voertuig niet op contact. U hoort bij het plaatsen een kort piepje, waarna de fiscaalbox zal beginnen met het overbrengen van de data naar de sleutel. Als de fiscaalbox hiermee klaar is, zult u een melodietje horen. U kunt de sleutel nu uit de fiscaalbox halen en meenemen naar de computer.

Is de fiscaalbox net geplaatst en leest u voor de 1e keer uit (na bijvoorbeeld 100 km gereden te hebben), noteer dan even de inbouwkilometerstand en de kilometerstand op het moment van uitlezen want de software zal bij het inlezen van de data-sleutel hierom vragen.

Software: U hoeft van tevoren het betreffende voertuig en bestuurder niet te definiëren in de software: Tijdens het verwerken van de datasleutel zal bij de 1e keer om deze gegevens gevraagd worden zoals kenteken, inbouwkilometerstand, huidige kilometerstand, ijkingsgetal (vooralsnog even op 5000 zetten) en bestuurdersnaam.

 

FISCAALBOX VERPLAATSEN NAAR ANDERE COMPUTER2021-06-25T14:49:16+00:00

Om de fiscaalboxsoftware en/of –data van de ene computer te verplaatsen naar de nieuwe computer kunt u het beste de software downloaden (32- of 64-bitsversie) via onze website www.transscope.nl via menutab SERVICEDESK gevolgd door DOWNLOADS.
Als u ook direct de installatiehandleiding downloadt en zorgvuldig doorneemt, dan wordt stapsgewijs aangegeven hoe u de fiscaalboxsoftware installeert en de fiscaalbox-data verplaatst naar de nieuwe computer.

De installatiehandleiding vindt u hier: Fiscaalboxsoftware installatiehandleiding

FISCAALBOX TIJDSCORRECTIE2021-06-25T14:49:26+00:00

Constateert u in de rittenregistratie een tijdsverschil in de geregistreerde tijd en de werkelijke tijd, dan kunt u voor die fiscaalbox een tijdscorrectie toepassen.

Om het verschil in tijd goed te kunnen meten maakt u even een z.g. 0-ritje aan door de auto even op contact te zetten en weer uit te zetten, tijdstip even te noteren en de ritten uit te lezen en te verwerken in de fiscaalbox-database.

U noteert het tijdverschil.

Met behulp van het programma FIM (in map c:\program files (x86)\fiscaalbox of snelkoppeling op bureaublad) gaat u de tijdscorrectie instellen.

Om in de menubalk de functie SERVICE (waaronder de subfunctie TIJDCORRECTIE valt) te activeren, gaat u na klik op OK, naar functie HELP gevolgd door ABOUT, zet cursor op TRANSSCOPE-LOGO, druk CTRL-toets in en klik op het logo.

Via menubalkfuncties SERVICE en TIJDCORRECTIE komt u bij dit scherm

waar u het desbetreffende voertuig selecteert en dubbelklikt:

FISCAALBOX PRINTPROBLEEM2021-06-25T14:50:01+00:00

Bent u bezig een rapport te printen en ondervindt u een printprobleem doordat bijvoorbeeld het programma blijft hangen, check en wijzig dan de omgevingsvariabelen van uw computer.

Sluit het fiscaalbox-programma (evt. via taakbeheer stoppen(rechtermuisknop op Taakbeheer – Taakbeheer starten – tab Toepassingen – programma FB selecteren – knop Taak beeindigen).).
Ga naar eigenschappen computer. In windows7 is dit START-(rechtermuisknop op)DEZE COMPUTER gevolgd door EIGENSCHAPPEN, daarna via GEAVANCEERDE SYSTEEMINSTELLINGEN naar OMGEVINGSVARIABELEN

U wijzigt de variabelen TEMP en TMP naar waarden C:\TEMP zoals in het volgende scherm:

Sluit dit af en start de fiscaalboxsoftware en print uw rapport.

Is het printprobleem hiermee niet opgelost of stonden de variabelen reeds goed, sluit dan het Fiscaalboxprogramma en voer dan Fiscaalbox Database-Repair-Tool uit die de indexen van de database opnieuw opbouwt. Dan moet het printprobleem opgelost zijn.

FISCAALBOX OVERBOUWEN IN NIEUW VOERTUIG2021-06-25T14:50:08+00:00

Indien een fiscaalbox uit een voertuig wordt overgebouwd naar een nieuw voertuig, dan kunt u het beste zo handelen:

 • noteer datum uitbouw (oud) voertuig en noteer datum inbouw en km-stand inbouw nieuw voertuig
 • rij een tijdje (min. 1 dag) met het nieuwe voertuig zodat er ritten geregistreerd staan in de fiscaalbox
 • lees de fiscaalboxritten uit en verwerk deze zoals gebruikelijk in de database

De ritten die met het nieuwe voertuig gereden zijn staan nu nog geregistreerd onder het oude voertuig.

Sluit de fiscaalboxsoftware en start het programma FIM op vanaf uw bureaublad of vanuit de map c:\program files (x86)\fiscaalbox.
Na klik op OK moet de functie SERVICE even geactiveerd worden, klik in menubalk op functie HELP gevolgd door ABOUT

CTRL-toets indrukken en klik met muis op LOGO TRANSSCOPE, hierna is in de menubalk functie SERVICE actief en gaat u naar OVERBOUW VOERTUIG

Oud voertuig:

 • selecteer Kenteken
 • selecteer Datum-van-uitbouw

Nieuw voertuig:

 • vink Nieuw-voertuig-aanmaken even UIT en direct weer AAN
 • voer het Kenteken in
 • selecteer Datum-van-inbouw (niet zelfde datum als Datum-van-uitbouw, neem dan dag later)

Klik op knop START OMNUMMERING, na WARNING ..bewerking nu uitvoeren, klik OK.
Alle ritten van oude voertuig met bijvoorbeeld box-id 9875126 (die bij dat kenteken hoort), worden omgenummerd naar box-id 98751261 (met een extra 1 erachter dus). De ritten van het nieuwe voertuig blijven gekoppeld aan het originele box-id 9875126 (gekoppeld aan nieuwe kenteken).
Het kan weleens voorkomen dat een box reeds eerder is overgebouwd en dan kan er een scherm komen (zoals hieronder) waarin u zelf even het oude box-id kunt ingeven bijvoorbeeld 98751262 (omdat eindigend op 1 reeds bestaat). De ritten-oud-voertuig komen dan op nr. 98751262.

Na klik op Ok volgt een bevestigingscherm dat er <xxxx> ritten zijn omgezet!

Hierna kan FIM afgesloten worden. In de fiscaalboxsoftware ziet u de ritten nu ook bij het nieuwe voertuig staan.

FISCAALBOX DATABASE REPAIR TOOL2021-06-25T14:50:15+00:00

Als u in de fiscaalboxsoftware bijvoorbeeld een index-foutmelding krijgt, dan is er een fout opgetreden in 1 van deze bestanden die u kunt repareren met de repair-tool.
Deze staat standaard in de map c:\program files (x86)\fiscaalbox\Tools\PrdxRepair.
Als deze nog ingepakt staat als een winrarfile dan even standaard met winrar uitpakken in een nieuwe (sub-)map.
De repair-tool start u op via Pdxrbld.exe waarna dit scherm opkomt:

Zorg ervoor dat alias op FISCAALBOX staat en REBUILD ALL TABLES is aangevinkt en klik op knop START waarna de repair-tool aan het werk gaat. Indien de ritten-database groot is, dan kan het enige tijd duren voordat ’t gerepareerd is.

Sluit het programma af met CLOSE en start de Fiscaalbox-software opnieuw op.

ALGEMENE WERKING FISCAALBOX2020-03-03T13:05:40+00:00

De Fiscaalbox registreert de volgende zaken:

 • Datum
 • Starttijd
 • Stoptijd
 • Reistijd
 • Kilometerstand begin van de rit
 • Kilometerstand einde van de rit
 • Rittype (Prive, Woon/Werk, of Zakelijk)
 • Positie begin van de rit (Postcode 4 cijfers plus plaatsnaam) (mits optionele GPS-module is aangekoppeld)
 • Positie einde van de rit (Postcode 4 cijfers plus plaatsnaam) (mits optionele GPS-module is aangekoppeld)
 • Optionele software uitbreiding straatnaam registratie (mits optionele GPS-module is aangekoppeld)

De Fiscaalbox heeft vanaf productie, een zogenaamd vast box ID-nummer gekregen. Dit nummer is box gebonden.

De datasleutel heeft vanaf productie, een zogenaamd sleutel ID-nummer gekregen. Dit nummer is persoonsgebonden indien u alleen zwarte sleutels gebruikt. Indien u grijze sleutels gebruikt in combinatie met een startonderbreker, dan is de sleutel in principe een tijdelijke data-drager (de gegevens transporteren uit het voertuig naar de database op de PC.

De Fiscaalbox heeft een geheugen van ruim 2000 ritten.

De definitie van een rit is als volgt opgesteld:

De rit begint als het contact wordt aangezet en eindigt wanneer het contact weer wordt uitgezet. Als u de auto start, dan gaat het lampje knipperen op de stand van de vorige rit. Maak nu uw keuze, PRIVE, WOON/WERK, of ZAKELIJK. Het betreffende lampje gaat nu constant branden.

Maakt u niet gelijk uw keuze, dan zal de Fiscaalbox dit laten merken door 3x (om de 30 seconden) te piepen. Maakt u dan nog geen keuze, dan zal de Fiscaalbox deze rit gelijk maken aan de vorige rit! U kunt te allen tijde onderweg nog wisselen van rittype. Het rittype wordt pas bepaald als het contact wordt uitgezet. Mocht u zelfs dan nog een vergissing hebben gemaakt, dan is het nog mogelijk om in de fiscaalsoftware het rittype te veranderen.

AANSLUITSCHEMA FISCAALBOX2020-03-03T14:02:20+00:00

Op DEZE link vindt u het aansluitschema voor een fiscaalbox, met of zonder gps-module.

 

Titel

Ga naar de bovenkant