Uw Persoonlijke gegevens veilig via de Cloud opgeslagen met Transscope Voertuigsystemen b.v.

Privacy
Legt u persoonsgegevens van uw medewerkers vast?

Dan dient u zich te houden aan de WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals die sinds 1 september 2001 van kracht is.

Wat wordt precies verstaan onder persoonsgegevens?

Het begrip ‘persoonsgegevens’ is van toepassing als de identiteit van de persoon op wie de informatie betrekking heeft, redelijkerwijs kan worden vastgesteld. Bij de administratie van privé en zakelijke kilometers die met uw bedrijfsvoertuigen worden gereden, dan wel het live volgen van uw voertuigen en chauffeurs, worden tevens de gegevens van de bestuurders geregistreerd en is dus sprake van persoonsgegevens zoals bedoeld in de WBP.

Wie is verantwoordelijk voor een juiste registratie?

De verantwoordelijke voor de registratie van persoonsgegevens is degene die beslist of, en zo ja, welke gegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Bij de inzet van een track & trace systeem is dat de ondernemer c.q. werkgever die besluit over te gaan tot aanschaf van een registratiesysteem. “Als de verantwoordelijke niet zelf persoonsgegevens verwerkt maar de feitelijke handelingen laat verrichten door een daarin gespecialiseerde organisatie, dan is deze organisatie een zogenaamde ‘bewerker’.” Dit is derhalve de rol van Transscope. Transscope is ingeschreven bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1525477.

Uw Persoonlijke gegevens veilig via de Cloud opgeslagen met Transscope Voertuigsystemen b.v.
Respect voor privacy.

Het Keurmerk RRS garandeert de zorgvuldige registratie en opslag van data. Onderdeel van het Keurmerk is een Gedragscode Privacy die speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Transscope draagt dit keurmerk en kan aan alle wettelijke privacy eisen voldoen. Werkgevers worden geattendeerd op de Gedragscode Privacy en werknemers kunnen zich melden bij het Meldpunt Privacy van de stichting. Fiscale wetten en regels veranderen doorlopend. Ritregistratiesystemen met het Keurmerk RRS zijn optimaal voorbereid op toekomstige fiscale wijzigingen en nieuwe bijtellingsvormen.

Fraude is onmogelijk.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het Keurmerk RRS is het Normenkader van de Belastingdienst. Ritregistratiesystemen met het Keurmerk voldoen aan de eisen van dit Normenkader en zijn grondig beveiligd tegen fraude. Op deze manier waarborgt het Keurmerk onder alle omstandigheden een sluitende en betrouwbare ritadministratie. Transscope staat ingeschreven bij het Keurmerk RRS onder meldingsnummer SKRRS1113tra59.

Uw Persoonlijke gegevens veilig via de Cloud opgeslagen met Transscope Voertuigsystemen b.v.
Secure data.

De data vanuit de blackbox-xp wordt secure ( encryptie ) verzonden naar een 2-tal data centers. De data wordt weggeschreven in een beveiligde omgeving zoals aangegeven in het RRS (Normenkader). Vanuit een beveiligde webapplicatie ( SSL) van Transscope Voertuigsystemen kunt u d.m.v. een inlognaam en wachtwoord toegang krijgen tot uw data.

Uw Persoonlijke gegevens veilig via de Cloud opgeslagen met Transscope Voertuigsystemen b.v.
Zekerheid aangaande uw data.

Transscope heeft in samenwerking met de Stichting Fiscale Continuïteit BVLR Leden bij Escrow Alliance een escrowregeling afgesloten met het doel uw fiscale ritregistratie gegevens veilig te stellen mocht Transscope onverhoopt komen weg te vallen. Met deze escrowregeling zorgt Transscope ervoor dat de beschikbaarheid van de fiscale ritregistratiegegevens gezekerd is.

LinkedInInstagramTwitterFacebook
Documentatie