Is het zo dat uw wagenpark minder wordt ingezet in deze bijzondere tijden van corona?Heeft u ruimte om uw wagenpark te verkleinen of moet het juist vergroten?  Kunnen er kosten bespaart worden door aanpassen van planning en inzet? Wordt het wagenpark gebruikt zoals u heeft afgesproken met uw medewerkers?

Heeft u inzicht in uw wagenpark? Denkt u dat of heeft u dat?

Vraag op vraag, denkt u bij u zelf ik weet het eigenlijk niet zeker maar mijn mensen doen alles toch zoals afgesproken en wijken niet af. We hebben de voertuigen nodig en kunnen niet zonder.

Bij klantbezoeken merk ik dat na de invoering van fleetmanagement er inzichten ontstaan dat voertuigen toch niet altijd nodig zijn of efficiënt gebruikt worden.

Een voorbeeld:

Een monteur neemt zijn voertuig ’s avonds mee naar huis en heeft de afspraak dat er geen privé gebruik van wordt gemaakt. De afspraak is goed vastgelegd en natuurlijk houdt de monteur zich er aan……… Of toch niet? Helaas merken wij dat er regelmatig toch gebruik gemaakt wordt even na de voetbaltraining. Is maar twee keer per week 1,8 km enkele reis en af en toe een boodschapje al met al 5 km per week. Gezamenlijk is dit toch MAAR 12,2 km. Dit houdt wel in dat er in totaal per jaar alleen op deze ritten 634 km. Bijtelling dus en dat is niet eens het belangrijkste. Wat kost dit de organisatie bij 20 voertuigen?

Meten is weten. En als we het weten kunnen we er ook wat mee doen.