Wat registreert de BlackboxXP

 • Starttijd *wanneer het voertuig op contact gezet wordt.shutterstock_247037281-300x205
 • Stoptijd *wanneer het voertuig van het contact af gezet wordt.
 • Begin kilometerstand.
 • Afstand *gereden kilometers.
 • Eind kilometerstand.
 • Reistijd *stoptijd minus starttijd.
 • Stilstandtijd *tijd dat het voertuig stil heeft gestaan.
 • Stationairtijd *de tijd dat het voertuig met draaiende motor stil heeft gestaan.
 • Topsnelheid *de hoogst behaalde snelheid tijdens een rit.
 • Topsnelheid tijd *tijdstip waarop de hoogste snelheid is behaald.
 • Gereden route
 • Met de optie id aanmelden:
  Chauffeur/passagier *middels de datasleutel.
 • Optioneel met aansluiting van pulssignaal:
  Rijstijloverschrijdingen.
  Acceleratie-overschrijdingen *tijdstip en duur van te hoge acceleratie.
  Deceleratie-overschrijdingen *tijdstip en duur van te hoge deceleratie.
  Stationairoverschrijdingen *tijdstip en duur wanneer het voertuig langer dan 5 min. stationair draait.
  Snelheidsoverschrijdingen *tijdstip en duur van de snelheid boven de vooraf ingestelde snelheidswaarde.
  Ongevalanalyse *per seconde registratie van extreem hoge acceleratie- c.q. deceleratiewaarden (ongeval). Hierbij is inzichtelijk de snelheid per seconde.
 • Voor materieel:
  Onbelaste uren zijn de uren dat uw materieel stationair draait zonder belast te worden.
  Belaste uren zijn de uren dat uw materieel draait en wordt belast

Door middel van de rapportage wordt aan u inzichtelijk gemaakt wat uw wagen of materieelpark heeft gedaan.

LinkedInInstagramTwitterFacebook
Documentatie